S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

TOVAR V AKCII

naša cena 9,00 €
skladom < 2 ks
akcia
6,60 €
naša cena 5,40 €
skladom < 2 ks
akcia
18,00 €
naša cena 15,00 €
skladom < 2 ks
akcia

 

 

V našom obchode predávame feng shui symboly a darčekové predmety:

- dekoratívne z krištáľu pre krásny interiér a harmonizáciu energie v ňom,

- ochranné ako prevenciu pred negatívnou energiou,

- osobné pre šťastie, úspech a bohatstvo,

- symboly ako pomôcky pre dosiahnutie toho čo nám v živote chýba, pre splnenie našich želaní

- šperky  a šperkovničky

- svietniky a vonné lampy


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Predávajúci:

Bc. Monika Desáková – MONAKO, Borov 124, 068 01 Medzilaborce, telefón:+421908200041

IČO 34 809 970, DIČ 1048527744, IČ DPH SK1048527744

č. živnostenského registra 705-8168, č. ŽO-2003/01282, ktoré vydal OÚ v ML

Banky:

- Slovenská sporiteľňa, a.s.,, č.ú.: IBAN: SK51 0900 0000 0050 3577 9790

- mBank S.A., pobočka zahraničnej banky so sídlom v Bratislave,

  č.ú. IBAN: SK34 8360 5207 0042 0555 7070

Názov účtov: Desáková Monika

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.fengshuidekor.sk písomnou formou: objednávkou cez e-shop, e-mailom, poštou a telefonicky na t. č. +421908200041. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z ako zmluva uzavretá na diaľku. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail;  (podnikateľ - fyzická a právnická osoba - IČO a DIČ), názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky  /objednávka cez e-shop tieto náležitosti automaticky spĺňa/. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru t.j. Slovenskej pošte. 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom, kedy overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.  4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 2. Dodacie lehoty 1. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 3. Vo všeobecnosti je termín dodávky od 2 do 5 dní od dátumu overenia objednávky.
 4. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, zákazník s tým bude oboznámený.
 5. Cena, platobné podmienky a prepravné
 6. 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 7. Spotrebiteľ uhrádza platbu cez platobnú bránu platobnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club alebo  prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Poskytovateľ platobnej brány: 

ComGate Payments, a.s.
Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: podpora@comgate.sk
Tel: +421 222 205 147

Prevodom/vkladom na účet predávajúceho

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK51 0900 0000 0050 3577 9790,

č.ú.: 5035779790, SWIFT: GIBASKBX

Banka: mBank, S.A., pobočka zahraničnej banky so sídlom v Bratislave,

IBAN: SK34 8360 5207 0042 0555 7070

č.ú.: 520700-4205557070, SWIFT: BREXSKBX

variabilný symbol: číslo objednávky, konštantný symbol: 0008

Poštovné pre SR:

Doprava Slovenská pošta

Doručenie na poštu - platba platobnou kartou: 3,90 €

Doručenie na poštu - platba vopred prevodom na bankový účet : 3,90 €

Doručenie na adresu - platba platobnou kartou: 5,70 €

Doručenie na adresu - pltba vopred prevodom na bankový účet: 5,70 €

Doručenie Sl. pošta cca 2-3 pracovné dni

DPD odberné miesto: 4,50 €, platba platobnou kartou a vopred prevodom na bankový účet

Doručenie DPD cca 2 pracovné dni

Packeta (Zásielkovňa) na odberné miesto SK:

platba prevodom vopred na bankový účet: 4,20 €

Platba platobnou kartou: 4,20 €

Doručenie Packeta na odberné miesto trvá cca 3-5 pracovných dní odo dňa odoslania. 

 1. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na doručovacej adrese uvedenej na objednávke alebo na príslušnej Slovenskej pošte, odbernom mieste Packeta alebo DPD pickup na adrese uvedenej na objednávke.

Na prebratie zásielky - dobierky má zákazník odbernú lehotu 1 - 18 dní. Pokiaľ objednávateľ tovaru zásielku neprevezme dopravca DPD kuriér, Slovenská pošta a Packeta Slovakia s.r.o. posiela zásielku späť predávajúcemu. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si www.fengshuidekor.sk vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % z vyfakturovanej peňažnej čiastky. Pokiaľ kupujúci pokutu nezaplatí do 14 dní od upozornenia na zaplatenie pokuty na účet predávajúceho, bude od neho vymáhaná škoda podľa obchodného a občianskeho zákonníka, ktorú predávajúcemu spôsobil. Pokiaľ zákazník nepreberie zásielku od dopravcu, ktorá je bez dobierky (už zaplatená kupujúcim) vrátime sumu za objednávku na bankový účet kupujúceho, od ktorej sú odpočítané náklady predávajúceho a to poštovné za zaslanie a balné.

 1. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s dopravcom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 2. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 3. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 5. Odstúpenie od zmluvy 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou: e-mailom.
 6. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou - oznámením o odstúpení od zmluvy a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produkt  - doklad o nadobudnutí, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúci zasiela kupujúcemu ako prílohu k predajnému dokladu (faktúre) v zásielke.
  Kupujúci spotrebiteľ produkt nevracia predávajúcemu na dobierku, lebo takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 7. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť t.j peňažné prostriedky za cenu tovaru prevedie na účet kupujúceho, ktorý je uvedený na listine - oznámení o odstúpení od zmluvy.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
  c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 9. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške  20% z fakturovanej peňažnej čiastky.
 10. 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:                                   
 11. a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná
 12. Reklamácia tovaru: reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu na adresu: Bc. Monika Desáková - MONAKO, Borov 124, 068 01 Medzilaborce, t.č. +421908200041. 2. Oprávnenie na reklamáciu tovaru zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, zo strany spotrebiteľa.
 13. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. 

Ochrana osobných údajov: svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho  plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Zasielanie obchodných informácií

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.                

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona 102 z 25. marca 2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,  (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2018

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@fengshuidekor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 4. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016)

 

 

 

 


Vytvorené systémom www.webareal.sk

YzJjOWQ0